Main menu

Pola presente o presidente da Asociación de Nais e Pais de Alumnos “Os Valados” convoca aos asociados, á Asemblea xeral ordinaria que terá lugar o 8 de novembro de 2016, ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda convocatoria nas instalacións do CEIP Vilaverde - Mourente coa seguinte:

ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación se procede da acta da Asemblea anterior.
  2. Memoria económica do exercicio 2015-2016.
  3. Orzamento para o exercicio 2016-2017.
  4. Memoria do curso 2015-2016 e actividades previstas para o 2016-2017
  5. Elección membros Xunta Directiva
  6. Rolda de intervencións.

Esperamos contar coa vosa asistencia.

FacebookTwitterRSS