Main menu

A continuación vos copiamos un resumo da circular que vos mandamos hoxe sobre a viaxe de fin de curso relativa ao abono da excursión, a autorización para a viaxe e a convocatoria para una xuntanza

Xuntanza

Celebraremos unha xuntanza na que vos ampliaremos os datos sobre a excursión (horas de salida e chegada, recomendacións, etc.) o martes 19 de marzo ás 18:00 horas.

A dita xuntanza deberéis traer (en caso de que non o entregarades antes):

 • Autorización cuberta e asinada.
 • Xustificante do ingreso dos 20€ de reserva de praza.
 • Xustificante do ingreso da cantidade final a ingresar según as condicións: si pertenece ao ANPA ou non e se o neno participó na venda de rifas ou non.

Itinerario

 1. Mourente – Lugo - Muja ( Museo Xurásico) - Comillas. Cena e aloxamento no hotel.
 2. Santillana del Mar ( Museo Altamira) e cuevas del Soplao. Entrada ás covas e pensión completa no hotel.
 3. Parque da natureza de Cabárceno e visita a Santander. Entrada con comida e guía no parque. Cena, aloxamento e almorzo no hotel.
 4. Comillas – Museo de la minería - León - Pontevedra.

Datas de saída e chegada

A saída será o martes día 2 de abril e a volta será o venres 5 de abril. Na reunión que teremos antes da excursión o detallaremos un pouco máis.

Pagamento

O pagamento da excursión se realizará antes do venres 15 de marzo.

De este importe a ingresar descontáronse os 20€ que xa abonastedes por reserva de plaza. En caso de que non fixérades o ingreso dos 20€ de reserva, deberéis facelo no mesmo prazo e conta.

O importe a abonar unha vez descontado o anticipo realizado será o seguinte:

 • Socios da ANPA que venderon rifas: 20 €
 • Non Socios da ANPA que venderon rifas: 60 €
 • Socios da ANPA que non venderon rifas: 95 €
 • Non Socios da ANPA que non venderon rifas: 135 €

El importe correspondiente ngresarase na conta do BBVA:

0182-5151-27-0201538379

No concepto do ingreso deberá indicarse claramente o nome e apelidos do neno o nena.

Os xustificantes do ingreso (anticipo e ingreso final) deberán levarse o día da xuntanza para verificar posibles erros nos datos de pagamento.

Autorización

Deberá remitirse á ANPA (depositar na caixa de correo ou entregar personalmente) a autorización adxunta debidamente cuberta e asinada por o pai / nai ou tutor, preferiblemente como moi tarde o venres 15 de marzo, aunque a data límite será o día da reunión.

Comida do primeiro día

Os alumnos deberán levar o xantar do primeiro día, apta para comer ao aire libre: bocadillos ou comida en recipientes de tirar.

Cartilla sanitaria

É imprescindible que os alumnos leven a cartilla sanitaria da seguridade social ou do seguro médico privado correspondente. Non valen fotocopias.

Los responsables da excursión as recollerán á saída e se devolverán á volta, para evitar a pérda por parte do neno/a.

Medicación

Se algún neno ou nena ten que tomar ou leva algunha medicación deberá informalo na autorización adxunta.

Desgargar circular e autorización

FacebookTwitterRSS