Main menu

Días: 14, 15 e 16 de abril

Horario: de 9:00 a 14:00 horas

Lugares: CEIP Campolongo e no CEIP Manuel Vidal Portela.

Condicións de acceso

  • Nenos/as de entre 3 e 12 anos de idade.
  • Cursar estudos nun centro do concello de Pontevedra ou estar empadroado no concello de Pontevedra.

Adxudicación de prazas

A orde de adxudicación de prazas será a seguinte:

  1. Nenos/as que estuden nun centro público e sexan membros de ANPA federada.
  2. Nenos/as que estuden nun centro público e non sexan membros da ANPA, ou a ANPA non estea federada.
  3. Nenos/as que estuden nun centro concertado ou privado de Pontevedra.
  4. Nenos/as que estuden fóra do concello de Pontevedra e estean empadroados en Pontevedra.

Próximamente mandarase información a través dos nenos. Máis información na web da FANPA

FacebookTwitterRSS