Ludoverán 2016 (FANPA)
Ludoverán 2016 (FANPA)

Información do Programa de ludotecas de verán que xestiona a FANPA en colaboración co Concello de Pontevedra.

É un programa educativo e de lecer que se desenvolve en época estival, organizado pola Federación Provincial de ANPA de Centros Públicos de Pontevedra (FANPA) en colaboración coa Concellería de educación do Concello de Pontevedra, destinado a nenos e nenas de 3 a 12 anos (infantil e primaria)

Ludotecas

LudotecaTipoQuendasMadruga / Comedor
Campolongo Lingua galega Quincenais (xullo e agosto) Si
Manuel Vidal Portela Inglés Quincenais (xullo e agosto) Si
Marcos da Portela Lingua galega Quincenais (xullo e agosto) Non
Barcelos Lingua galega Quincenais (xullo e agosto) Non
Crespo Rivas Lingua galega (infantil) Quincenais (xullo) Non
Xunqueira I Deportiva Quincenais (xullo) Si
Cabanas Lingua galega Mensuais (xullo e agosto) Non
Pontesampaio Lingua galega Mensuais (xullo e agosto) Non
Vilaverde Lingua galega Mensuais (xullo e agosto) Non
Parada-Campañó Lingua galega Mensuais (xullo e agosto) Non
A Carballeira Lingua galega Mensuais (xullo e agosto) Non
Xeve Lingua galega Mensuais (xullo) Non

Horario

 • De luns a venres (excepto festivos) de 09:00 h a 14:00 h.
 • Horario ampliado de 08:30 h a 14:30 para aquelas persoas que o precisen

Servizos complementarios

 • Servizo madruga: de 7:30 da 9:00 horas (con ou sen almorzo)
 • Servizo comedor: de 14:00 a 16:00 horas

Prezos (por neno e quenda)

 • Socios/as de ANPA do Concello de Pontevedra federada na FANPA: 35€ / quenda
 • Non socios/as de ANPA do Concello de Pontevedra federada na FANPA: 48€ / quenda
 • Demais casos: 63€ / quenda
 • Familias numerosas con 2 ou máis fillos matriculados nas ludotecas:
  • 28€ / quenda (socios)
  • 41€ / quenda (non socios)
 • Servizo comedor: 44,95€ / quincena
 • Servizo madruga sen almorzo: 21,52€ / quincena
 • Servizo madruga con almorzo: 29,11€ / quincena
 • Esporádicos (por día):
  • Comedor: 7,50€
  • Madruga sen almorzo: 2,50€
  • Madruga con almorzo: 3,15€

 Presentación de solicitudes

 • No local da FANPA (Rúa Xan Guillermo 9) do 6 ao 10 de xuño de 2016 en horario de 9:00 a 14:00 horas
 • Por correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) dende as 9:00 horas do 6 de xuño ata as 14:00 horas do 10 de xuño de 2016

 Adxudicación da praza:

No caso de que a demanda sexa superior ás prazas existentes farase unah baremación cos seguintes criterios:

 • Situación escolar:
 • Colexio público do Concello de Pontevedra (12 puntos)
 • Colexio concertado ou privado do Concello de Pontevedra (4 puntos)
 • Socio/a de ANPA do Concello de Pontevedra federada na FANPA (8 puntos)
 • Situación socio-familiar:
 • Familia numerosa (4 puntos)
 • Alumnos/as empadroados no Concello de Pontevedra (6 puntos)
 • Situación laboral:
 • Familia con dous proxenitores en activo (4 puntos)
 • Familia onde só un proxenitor estea en situación laboral activa (2 puntos)

No caso de que algunha persoa non entregue a documentación dentro dos prazos sinalados, pasará de xeito automático á lista de reserva.

En caso de empate de puntuación, adxudicarase a praza por orde de inscrición.

O 10% das prazas están reservada a Servizos Sociais do Concello.

Documentación a entregar (entregarase toda xunta)

 • Ficha totalmente cuberta
 • Fotocopia DNI do pai/nai/titor
 • Fotocopia tarxeta sanitaria
 • Fotografía tamaño carnet do neno/a
 • Volante de empadroamento actual
 • Fotocopia do documento que acredite ser socio de ANPA federada na FANPA
 • Fotocopia do documento que acredite ser familia numerosa.
 • Documento que acredite onde estuda o neno/a
 • Vida laboral ou fotocopia da cabeceira da última nómina

Formalización da praza

 • Do 6 ao 10 de xuño: Solicitude da praza
 • 13 de xuño: publicación das listaxes de admitidos no web da FANPA (www.nontedurmas.org)
 • 14 de xuño: baixas e reclamacións.
 • 15 de xuño: publicación das listaxes definitivas na web da FANPA
 • Do 15 ao 19 de xuño: Ingreso do pago (ver contas segundo a ludoteca no formulario de solicitude)
 • 22 de xuño: reunión informativa no local da FANPA ás 20h