A continuación listamos as rutas coas correspondentes paradas do transporte escolar do CEIP Vilaverde. Tede en conta que as horas indicadas son aproximadas e que algunhas paradas poden non realizarse debido a que o centro non ten ningún alumno rexistrado en dita parada e liña.

O detalle das paradas foi proporcionado ao centro polas empresas que prestan as rutas.

Detalle das rutas

As rutas de transporte escolar correspondentes ao CEIP Vilaverde - Mourente para o curso 2018-2019 quedan do seguinte xeito: