Xa tendes dispoñibles a información sobre a Escola Deportiva Municipal e das actividades extraescolares para o curso 2019-20 e  e outras informacións de interés, incluíndo as actividades non organizadas directamente pola ANPA (Suh Sport, FANPA, Budo, Rías do Sur). Tamén tedes o formulario para solicitar as actividades organizadas pola ANPA. O formulario para facerse socio da ANPA o tendes dispoñible eiquí.

Para a decisión das actividades que se levan a cabo e cales non, se terá en conta as solicitudes recibidas no noso buzón no edificio de administración ata o venres 27 de setembro. As actividades que nesa data non acadaran o número mínimo de inscritos cancelaranse. Actualizarase o listado nesta mesma páxina con esa información.

Información de actividades:

Descarga da información completa, o formulario de solicitude de actividades e a solicitude de domiciliación das actividades:

Actividades organizadas pola ANPA

Estado:

 • Confirmada: todos os solicitantes admitidos e comenzará inmediatamente. Aínda pode apuntarse máis alumnado
 • Pendente mínimo: todavía non se cubriu o número mínimo de solicitudes e non comenza de momento.
 • Pechada: Xa non se admiten solicitudes para esta actividade
 • Cancelada: moi poucas solicitudes e decidiuse non realizar a actividade
ActividadeEstadoCursosDíaHorarioHoras semanaisPrezo socios da ANPA
Futbito* Pendente mínimo 6ºEI – 6º prim. Luns e xoves 16:30 – 17:30 2 20€ / trimestre
(60€ ano)
Natación Campolongo* Pechada 5º EI en adelante martes, xoves ou venres 16:30 – 17:15

0,75 30€ / cuadrimestre
(60€ ano)
Bádminton* Pendente mínimo Primaria Martes 16:00 – 17:00 1 8€ / mes
24€ / trimestre
70€ / ano
Ballet Confirmada Infantil - Primaria Luns 16:30 – 17:30 1 12€ / mes
Debuxo e pintura Confirmada Primaria Mércores ou Venres 16:00 – 18:00 2 15€ / mes
Robótica Confirmada primaria Xoves 16:00 – 17:30 1,5 25€ / mes
Cocina Cook&Play
 
 Pendente mínimo Infantil Consultar horarios e dispoñibilidade coa profesora no 649 24 13 87 1 25€/mes
(inclúe material e ingredientes)
1º - 3º primaria 1
4º - 6º primaria 1
 Lingua de signos  Pendente mínimo 5º e 6º infantil Interesados contactar coa ANPA para darvos o contacto da profesora para consultar horarios e dispoñibilidade 1  15€ / mes alumnado
(5€ /mes máis se asiste un adulto co alumno ou alumna)
1º - 3º primaria 1
4º - 6º primaria 1
Aerodance* Confirmada Preguntar no ximnasio Suh Sport (986 10 82 45, Rúa Mestre Soutullo 8) + Información
Taekwondo* Confirmada Preguntar no ximnasio Suh Sport (986 10 82 45, Rúa Mestre Soutullo 8) + Información

* Actividades subvencionadas polo Servizo de Deportes do Concello de Pontevedra incluídas na Escola Deportiva Municipal de Mourente “ANPA Os Valados”

O PREZO PARA OS NON SOCIOS PARA CADA ACTIVIDADE TERÁ UN INCREMENTO DE 4€ POR MES.

Actividades organizadas por outras entidades

Coma outros anos teredes outras actividades que non organiza directamente a ANPA, pero que ten prezos especiais para os socios. Para información ou apuntarse nas actividades, consultar coa entidade que a imparte:

 • Ximnasio Suh Sport (Tlf 986108245; web: http://suhsport.com/):
  • Taekwondo e aerodance: Temos un acordo que fai prezos especias os membros do colexio.
 • Piscina Rías do Sur:
  • Unha sesión á semana os mércores ás 16:30. Ten un prezo de 33.90€ / trimestre. Pasar pola piscina para apuntarse.
 • Ximnasio Budo:
  • Natación: teñen a posibilidade dunha hora ou dúas horas á semana. Para todo infantil e primaria. Os días son os martes (17:00), mércores (16:45), ou xoves (17:00).
   Tamén ofertan clases de Buceo e introdución ao salvamento para nenos que saiban nadar os martes (16:15) e/ou xoves (17:00)
   Máis información e inscricións no ximnasio. Prezos por trimestre:
   • Infantil: 1 día/semana 48€. 2 días/semana 78€
   • Primaria: 1 día/semana 39€, 2 días/semana 63€
 • FANPA. Tedes a información de cada actividade na páxina http://www.nontedurmas.org :
  • Playing English: organizado pola FANPA. Na web da FANPA (www.nontedurmas.org) ou no tríptico que vos enviarán teredes máis información. No caso do Vilaverde, as clases serán os martes e xoves en dúas quendas: de 16 a 17 e de 17 a 18. Hai a posibilidade de preparar os exames do Trinity College
  • Programa PAE: organizado pola FANPA. Apoio específico a nenos e nenas con NEE.
  • Actividade de ábaco para primaria e secundaria.
  • Preparación dos exames da U. de Cambrigde (secundaria)